Job i biografen

KOSMORAMA FREDERIKSVÆRK søger; BILLETSÆLGER

Send os gerne en ansøgning, hvis du ser dig selv i rollen som billetsælger og filmafviklingsansvarlig i Kosmorama.

Til vagter primært beliggende i aften og weekendtimerne, søger Kosmorama med snarlig opstart: En servicemindet, selvigangsættende og ikke mindst rengøringsivrig medarbejder til primær ekspedition af biografens gæster fra billetsalget/kiosken, samt løbende vedligehold af gæstearealer og varefremstilling.

Vi er en mindre biograf, så når du er på arbejde, er det også dig der har ansvaret for afvikling af filmene. I langt de fleste tilfælde sker dette automatisk, men fra tid til anden, er der særarrangementer der kræver lidt menneskelig indblanding. Du skal derfor helst ikke have for stor berøringsangst over for de digitale maskiner.

Vi vil sætte pris på, at du har erfaring med at arbejde selvstændigt.

Stillingen er timelønnet og på (stempelur).

Der er naturligvis ikke krav til at arbejde hver weekend, men vi kan ikke lave om på, at det er der vi primært har brug for hjælp, og der du har mulighed for at tjene flest penge.

Der må påregnes relativt lange vagter, specielt i weekenden og i forbindelse med skolernes ferie.

Vi tænker at stillingen er interessant for dig der har erfaring fra biografdrift, eller andet serviceerhverv.
Dig der har været mellemleder på en restaurant, servicestation eller måske i hotel/rejsebranchen, hvor du kender vigtigheden af at forretningen leverer sit ypperste, når andre har fri, og har valgt dig som udflugtsmål.

I din ansøgning, som vi ser frem til at modtage på job@biografenkanten.dk, må du meget gerne, i tillæg til din motiverede ansøgning og CV, nævne omfanget af vagter du ønsker at tage på de ovenfor nævnte ugedage, samt antallet af timer du optimalt gerne vil arbejde ugentligt.

De bedste hilsner,
Kosmorama FrederiksværkKOSMORAMA FREDERIKSVÆRK søger; RENGØRINGSPERSONALE TIL 3-4 TIMER OM UGEN

Biografen skal være et rent og trygt sted at komme.
Os der arbejder i biografen gør naturligvis vores ypperste for at efterleve det mål.

Men en gang om ugen, er der alligevel brug for dig!
Der er brug for at du kommer forbi og er lidt grundigere med støvsugningen, end vi når at være, mellem visningenre.
At du forkæler gulvene med en lidt grundigere gulvvask end vi.
At du giver håndvaskene den kærlighed (og afkalkning) de har brug for - ditto toiletterne.
At du spotter spindelvævet i hjørnerne, og har tiden og muligheden (når huset er tomt, kan man gå til opgaven lidt hæftigere, end vi kan når der er gæster) til at tage nogle lidt større bidder af de lidt mere skæve rengøringsopgaver.

Opgaven er relativt felksibel.
Kan udføres i tidsrummet fra vi lukker (typisk kl. 23) til næste dags program starter (typsik kl. 15:00).
Det er ikke vigtigt for os hvilken udegdag, eller at det er samme ugedag hver uge, - bare der ca. er en uge mellem dine besøg.
Du kan med andre ord, selv plotte opgaven ind i kalenderen, som det nu passer.

Vi forestiller os måske, at opgaven ligger perfekt hos en der har andre rengøringsopgaver, eller måske sågar hos et mindre rengøringsfirma.
Vigtigst for os, er bare, at du selv kan spotte opgaverne. At du har rengørings-vandtheden til at se hvornår det er tid til at gøre de forskellige opgaver, et hus som biografen byder på.

Lyder det interessant, så send os gerne en mail på job@biografenkanten.dk

De bedste hilsner,
Kosmorama Frederiksværk
UOPFORDREDE ANSØGNINGER
Uopfordrede ansøgninger kan sendes til job@biografenkanten.dk

HUSK at anføre, at du søger job i Kosmorama Frederiksværk.

OBS! ansøgninger kan ikke afleveres som papirsansøgninger i biografen.

Vi gemmer din ansøgning i 6 måneder, og hvis ikke din ansøgning fører til ansættelse, vil din ansøgning blive slettet igen automatisk.

Når vi modtager personoplysninger, skal vi henhold til persondataloven og persondataforordningen give dig en række oplysninger.

Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, og hvad oplysningerne bruges til.

Oplysningerne fremgår nedenfor.

Mvh.

KosmoramaVi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Biografen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Biografen Kanten

Østervej 2

4640 Faxe

CVR-nr.: 36268379

Mail: info@biografenkanten.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din jobansøgning.

Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun de personoplysninger, som du har videresendt til os.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.

Opbevaring af dine personoplysninger
Hvis du din ansøgning ikke fører til ansættelse, vil ansøgningen blive slettet senest 6 måneder efter modtagelsen.

Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-fundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Henrik og Jesper
Biografkompagniet